ՑԱՎՈՔ ԴՈՒՔ ՍՊԱՌԵԼ ԵՔ ՁԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ։