Deprecated: Hook pll_after_languages_cache is deprecated since version 3.4 with no alternative available. in /home/araxpf/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085
ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ — Արաքս Թռչնաֆաբրիկա

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում՝
#Արտադրությանհաշվապահի
Պարտականություններ՝
-Վերահսկել արտադրական պրոցեսը՝ արտադրական նորմաների փաստաթղթավորում, փաստացի ծախսումների, կորուստների և շեղումների վերլուծություն,
-Իրականացնել արտադրության ինքնարժեքի փուլային հաշվարկում և ձևակերպում,
-Իրականացնել արտադրական տվյալների հաշվառում և վերլուծություն։
Պահանջներ՝
-Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն,
-Արտադրական ձեռնարկություններում մասնագիտական աշխատանքային փորձի առկայություն՝ առնվազն 3 տարի,
-Հաշվապահական 1C 8.2, 8.3 և MS Office ծրագրերի գերազանց տիրապետում,
-Արագ կողմնորոշվելու և աշխատելու ունակություն։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am։

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում՝
#ԶիլիՎարորդների
Պարտականություններ՝
-Ընկերության տարածքում և տարածքից դուրս թռչնակերի տեղափոխում։
Պահանջներ՝
-Վարորդական վկայականի առկայություն՝ B,C կարգ,
-Աշխատանքային փորձ որպես վարորդ՝ առնվազն 3 տարի։,
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️077 94 19 45։

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում՝
#Տեխնիկականբաժնիօպերատորի
Պարտականություններ՝
— Տեխնիկական բաժնի պահանջագրերի բլանկերի լրացում, նշումների իրականացում ձեռքբերման վերաբերյալ։
— Հեռախոսակապով ինֆորմացիայի ճշտում պահեստից, գնումների բաժնից, արտադրամասերի պետերից։
— Սարքավորումների և դետալների որոնում համացանցից, պարամետրերի համեմատում։
— Տեխնիկան բաժնի ԱԿՏ-երի կազմում, բլանկերի լրացում։
— Անհրաժեշտության դեպքում նամակագրական կապի պահպանում արտասահմանյան ընկերությունների և արտադրական բաժինների տեխնիկական անձնակազմի հետ։
— Տեխնիկական բաժնի այլ աշխատանքներ։
Պահանջներ՝
— Աշխատանքի մեջ լինել ուշադիր, հետևողական, պարտաճանաչ։
— Ունենա տեխնիկական կրթություն ։
— Word, Excel, Autocad ծրագրերի իմացություն։
— Ռուսերեն լեզվի իմացություն, անգլերենը կդիտվի որպես առավելություն։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️033 66 77 77, 060 50 88 88։«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲ

Պարտականություններ՝
-ավտոմատ լցավորման կայանով վառելիքի տրամադրում,
-յուղերի և քսայուղերի բացթողում,
-պահեստ մուտք գործող ապրանքների դատարկում և բեռնում։
Պահանջներ՝
-աշխատանքային փորձ վառելիքի լիցքավորման կայանում,
-ուշադրություն և պարտաճանաչություն։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️033 66 77 77

Պարտականություններ՝
-պահանջագրերի կազմում, լրացում,
-պահեստ մուտք/ելք գործող թղթաբանության վարում,
-անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարությունների կատարում։
Պահանջներ՝
-աշխատանքային փորձ,
-MS office ծրագրերի տիրապետում,
-ուշադրություն և պարտաճանաչություն։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️033 66 77 77

Պարտականություններ՝
-գոլորշու Е1 կաթսայի աշխատեցում,
-կաթսայի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական աշխատանքներ։
Պահանջներ՝
-աշխատանքային փորձ շոգեկաթսաների հետ՝ նվազագույնը 2 տարի,
-ուշադրություն և պարտաճանաչություն։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️033 66 77 77

Պարտականություններ՝
-թափոնի աղում, բարձում, լապսի կաթսայի աշխատանքի հետրում,,
-կաթսայի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական աշխատանքներ,
-պատրաստի արտադրանքի դատարկում և տարայավորում:
Պահանջներ՝
-աշխատանքային փորձ արտադրությունում՝ առնվազն 1 տարի,
-աշխատանքի մեջ ուշադիր և պարտաճանաչ,
-փականագործի հմտություններ։
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ․Ջրարբի։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am կամ ☎️033 66 77 77

Պարտականություններ՝
-իրականացնել Ընկերության արտադրանքի մեծածախ և մանրածախ վաճառքների կազմակերպում,
-առկա և նոր հաճախորդների հետ պայմանավորվածության ձեռքբերում, նոր վաճառակետերի ավելացում,
-հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում,
-վաճառակետերի պարբերաբար այց,
-վաճառքների վրա ազդող գործոնների, վաճառքների աճի ու նվազման պատճառների ուսումնասիրություն:
Պահանջներ՝
-հաղորդակցման հմտություններ, մարդկանց ներգրավելու և փոխազդելու ունակություն,
-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
-թիմային և անհատական աշխատելու ունակություն։
Աշխատանքի վայրը՝ ք․Երևան, Շիրակի 43։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Կատարել վերլուծություններ՝ ընկերության վաճառքների, արտադրության վերաբերյալ,
-Ընկերության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերլուծություն,
-Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ։
Պահանջներ՝
-Բարձրագույն կրթություն,
-Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
-1C 8․2 և 8․3 ծրագրի գերազանց տիրապետում։
Աշխատանքի վայրը՝ ք․Երևան, Շիրակի 43։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Պատասխանել Ընկերության թեժ գծի հեռախոսազանգերին,
-Գրանցել մուտքային և ելքային բոլոր նամակները,
-Ըստ պահանջի վարել թղթաբանություն,
-Կատարել ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ։
Պահանջներ՝
-Բարձրագույն կրթություն,
-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
-Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետում,
-Պարտաճանաչություն և ազնվություն։
Աշխատանքի վայրը՝ ք․Երևան, Շիրակի 43։
Ուղարկել ինքնակենսագրականները՝ 📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Կազմակերպել պահանջվող ապրանքների մատակարարումը ընկերություն,
-Խստորեն պահպանել ժամանակին ապրանքների առաքման կանոնները,
-Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված աշխատանքները:
Պահանջներ՝
-Մատակարարման պլանավորման առանձնահատկությունների տիրապետում,
-Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
-Վարորդական իրավունքի առկայություն,
-Կարգապահություն, թիմում աշխատելու ունակություն:
Աշխատանքի վայրը՝ ք․Երևան, Շիրակի 43, Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-ԲԼ հենասյուների բարձրացում, հաղորդալարերի անցկացում, նորոգման և սպասարկման աշխատանքների իրականացում,,
-Ենթակայանների և դիզելային գեներատորների պլանային սպասարկում,
-Տարածքի լուսարձակների նորոգում,
-Գիշերային հերթափոխություն կամ կանչերի կատարում ըստ անհրաժեշտության:
Պահանջներ՝
-Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն,
-Աշխատանքային փորձ 6-10 կվ գծերի կառուցման և սպասարկման ոլորտում,
-Տրանսֆորմատորային ենթակայանի բարձր լարման և ուժային սարքավորումների միացման/անջատման կարգի տիրապետում,
Դիզելգեներատորների թողարկման, միացման կարգի տիրապետում:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Դետալների չափում, նախապատրաստվածքի պատրաստում,
-Էլեկտրոեռակցում,
-Եռակցման աշխատանքներ արհեստանոցում և արտադրամասերում:
Պահանջներ՝
-Միջին մասնագիտական կրթություն,
-Աշխատանքային փորձ:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Խառատային աշխատանքներ:
Պահանջներ՝
-Գծագրերի կարդալու հմտություն,
-Աշխատանքային փորձ:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Թափոնի աղում, բարձում, լապսի կաթսայի աշխատանքի հետևում,
-Կաթսայի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական աշխատանքներ,
Պատրաստի արտադրանքի դատարկում և տարայավորում:
Պահանջներ՝
-Աշխատանքային փորձ արտադրությունում՝ առնվազն 1 տարի:
-Ուշադրություն և պարտաճանաչություն,
-Փականագործի աշխատանքի հմտություններ:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Գոլորշու E1 կաթսայի աշխատեցում,
-Կաթսայի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական աշխատանքներ:
Պահանջներ՝
-Աշխատանքային փորձ շոգեկաթսաների հետ՝ առնվազն 2 տարի,
-Ուշադրություն և պարտաճանաչություն:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️033667777 կամ
📩 hr@araxpf.am

Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ.Ջրարբի կամ Արմավիրի մարզ, գ. Արևաշատ։
Մանրամասների համար՝ ☎️091091301 կամ 📩hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Տարածքում վերելակի աշխատանքներ՝ տեսատիտարկման տեսախցիկների տեղադրում և սպասարկում
-Էլեկտրիկներին՝ հոսանքների ապամոնտաժում և տեղադրում:
Պահանջներ՝
-Վարորդական վկայական՝ BC կարգ,
-Առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում,
-Վերելակի օգտագործման թույլտվություն:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️077941945 կամ
📩 hr@araxpf.am

Պարտականություններ՝
-Տարածքում տարաբնույթ աշխատանքներ՝ հարթեցում, տարածքի խոտերի մաքրում,
-Շինարարական աղբի մաքրում, հավաքում,
-Ճանապարհների հարթեցում:
Պահանջներ՝
-Պարտադիր տրակտորիստի վկայական,
-Առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում:
Աշխատանքի վայրը՝ Արմավիրի մարզ, գ. Ջրարբի։
Մանրամասների համար ☎️077941945 կամ
📩 hr@araxpf.am

CV

Եթե մտածում եք, որ համապատասխանում եք, մեր կողմից նշված պահանջներին, ապա կորղ եք թողնել Ձեր տվյալները և մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ