Deprecated: Hook pll_after_languages_cache is deprecated since version 3.4 with no alternative available. in /home/araxpf/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085
ՆՈՐ ROYAL 3XL ՀԱՎԿԻԹՆԵՐ — Արաքս Թռչնաֆաբրիկա
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp

ՆՈՐ ROYAL 3XL ՀԱՎԿԻԹՆԵՐ

https://www.youtube.com/watch?v=qi67wIAqkvY

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա»-ն ներկայանում է իր սպառողներին նոր արտադրանքով՝ Royal 3XL հավկիթներով։
Դրանք պարունակում են ավելի մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ, առավել սննդարար են, պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ։